Årsmøtet gjenvalgte styret

16. mai 2017
By

Årsmøtet i Tromsø Sjakklubb ble avholdt onsdag 10. mai 2017

Få deltakere.

Alle formelle saker gikk gjennom, som godkjenning av dagsorden, valg av møteleder, referent, godkjenning av innkalling, ansvarsfrihet osv.

Regnskapet ble godkjent, og årsmøtet retter en ekstra takk til revisor Ulf Hansen som etter 20 års tjeneste i sjakken velger å takker for seg.

Når det gjelder kontingent for 2018 ble de hevet fra 1500 til 1800 for fult betalende medlemmer. Flere rabattordninger finnes fortsatt.

Ingen innkomne forslag fra medlemmene, men det var ønsket på årsmøte at det nye styret  kommer med et forslag til nye lover for klubben som er mer i takt med dagens virkelighet, samt at de inneholder gode rutinebeskrivelser for økonomistyring.

Økonomien er solid.

Årsmøtet gav også en spesiell hyllest til Christian Grundekjøn for det arbeidet han har lagt ned i sine 10 aktive år i Tromsø Sjakklubb, og spesielt ble det hans innsats både som administrator for sjakklinja på NTG her i Tromsø, og for prosjektet Sjakk i Skolen framhevet. Til sommeren reiser han fra byen.

Årsmøte gav også uttrykk for at de nye lokalene på Veita er veldig godt egnet for klubbene.

Styret har en stor oppgave foran seg når det gjelder å planlegge 100-årsjubilet i 2018.

Valg av styre:

Jan S Berglund (leder)
Anniken Vestby (turneringsleder)
Audun Pedersen (kasserer)
Sven Wisløff Nilssen (WEB skribent)
Frank Remman (styremedlem)
Håvard Skagseth (styremedlem)

Audun er ny kasserer, Christian Grundekjøn, Frode Bull Jæger og Jan Roksvold trer ut av styret. De som forlater styret takkes for innsatsen, og Audun takkes spesielt for å påta seg styrets uriaspost!

Tromsø Sjakklubb på Facebook