Nord-Norsk Sjakk

28. november 2015
By

nordnorsksjakkVil du ha godt lesestoff i julen? I perioden 1976 til 1980 ble det utgitt et sjakkblad i Nord-Norge. Dette gikk under navnet Nord-Norsk Sjakk, og ble utgitt av Frans Larsen, Kjell Johannessen og Knut H. Fagerhaug. Magasinet ble mer og mer omfangsrikt med årene. Ved siden av å være en rik kilde til mange utmerket kommenterte partier, gir det et unikt innblikk i et svært aktivt og omfangsrikt sjakkliv i Nord-Norge på slutten av 70-tallet. Bladet inneholder også mye sjakkhistorie fra tidligere, med mange artikler om Nord-Norsk Mesterskap opp gjennom tidene.

Mange sitter nok ennå på mer eller mindre komplette samlinger av bladet, men det fortjener likevel et nytt og større publikum. Derfor ble det for noen år siden satt igang en digitaliseringsjobb. Etter en lang pause er nå arbeidet fullført, og alle utgavene er nå tilgjengelig i sin helhet her på Tromsø Sjakklubbs websider. Vi har også fått flyttet alle bladene, inkludert de tidligere digitaliserte 65, inn i varmen i de ikke lenger så nye websidene til TSK. Det skal nevnes at digitaliseringen er av varierende kvalitet, grunnet manglende tilgang til godt utstyr i begynnelsen. Alt er dog godt lesbart, men noen av de første bladene vil nok etterhvert bli erstattet med nye og bedre skanninger.

Tromsø Sjakklubb på Facebook