Johannes Kjeken

Internettvju med vår gamle generalsekretær/kontorsjef

Vår alles Johannes Kjeken (50) slutter etter ti år i jobben på Sjakkontoret. Han blir etterfulgt av Bjarke Kristensen (42) fra Danmark. Vi spør ham litt ut:

Du har nå valgt å slutte med sjakkadministrasjon. Blir det mer tid til sjakkspilling eller blir du borte fra sjakkmiljøet?

Ja, det blir nok mer tid til sjakkspilling nå. Forøvrig blir jeg ikke borte. Jeg er fortsatt medlem i NSFs Elokomite (siden 1976) og jeg har sagt ja til å bli valgt inn i NSFs Reglementsutvalg. I tillegg er jeg formann i Schakklubben av 1911, styremedlem i klubbens ungdomsavdeling og nestleder i Oslo Sjakkrets Ungdom. Konklusjon: Sjakkmiljøet vil ikke bli kvitt meg med det første.

Venter det ny jobb på deg når du nå slutter om noen dager?

Nei, nå skal jeg ha fri en stund for «å beskikke mitt hus».

Synes du utviklinga i Norsk sjakk har gått rette veien, eller er det stagnasjon? (Elite, bredde, rekruttering, økonomi med mer.)

Stabilitet er et bedre ord enn stagnasjon, men det synes å være i sjakkspilleres ånd å velge det siste. Når Norge nå i løpet av de tre siste år har fått  tre GMer og tre IMer så er det egentlig en sportslig framgang uten sidestykke i vår historie.

Økonomien er dårlig i den forstand at vi har lite penger, men sunn fordi vi ikke bruker mer enn vi har. Generelt vil jeg si at NSF og USF driver en omfattende aktivitet med små ressurser.

Det er naturligvis skuffende at medlemstallet ikke øker, og her vil jeg benytte anledningen til å påpeke at Tromsø SK ikke har ungdomsavdeling.

Har det vært en uriaspost å være navet i norsk sjakk, eller ….?

Ja, men det har også gitt veldig mange positive opplevelser.

Undertegede redaktør vil på vegne av Tromsø Sjakklubb takke for den innsatsen som Johs. har gjort for Norsk Sjakk gjennom en god del år nå – og ønsker ham lykke til i sitt nye liv!

Tromsø Sjakklubb på Facebook