Årsmøte i Tromsø Sjakklubb torsdag 3. mars kl. 19.00

23. februar 2011
By

Torsdag 3. mars holder vi Årsmøte i Klubben etterfulgt av lyn/hurtig match 1.-2. runde.
Årsmøtet starter kl. 19 og ventes å vare en times tid. Sakslisten i henhold til Tromsø sjakklubbs lover er:

1. Godkjenning av dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent.
4. Fastsettelse av stemmetall og beslutningsdyktighet.
5. Valg av to desisorer.
6. Godkjenning av innkalling.
7. Styrets årsberetning.
8. Regnskap med revisjonsberetning.
9. Komiteenes årsberetninger
(økonomi-, turnerings-, rekrutterings-, miljø/ordens- og aviskomite).
10. Ansvarsfrihet for styret.
11. Fastsettelse av budsjett og kontingenter for neste kalenderår.
12. Innkomne forslag.
13. Valg av leder.
14. Valg av kasserer, turneringsleder, rekrutteringsleder og materialforvalter.
15. Valg av komiteer i henhold til §6.
16. Valg av revisorer.

(Styret)

Tags: ,

Tromsø Sjakklubb på Facebook