ÅRSMØTE TORSDAG 10. APRIL

9. april 2014
By
Tiden for årsmøtet er her, og det skal bli spennende å se hvor mange av våre 75 medlemmer som kommer på møtet.
Ja, sjakken har spredd om seg og er blitt en syssel som er mer populær enn noen gang. Sjakklubbenen merker pågangen i hele landet, og nye klubber popper opp der sjakklivet har ligget dødt. I Tromsø har vi heldigvis hatt en livskraftig sjakklubb i mange år, men ingenting går av seg selv. Evighetsmaskiner finnes ikke som dere vet. Alt som skal skje må pushes, dras, løftes og effektueres. Noen må gjøre noe!
Kom innom sjakklubben i morgen – delta på det viktigste møtet vi har i Tromsø Sjakklubb. Vær med på demokratiet.
Og når årsmøtet er over spiller vi lynsjakk 🙂
Her er årsmøtesakene:
Årsmøte Tromsø Sjakklubb
Klubblokalene på Mack, torsdag 10. april 2014, klokken 18:30
1. Godkjenning av dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent.
4. Fastsettelse av stemmetall og beslutningsdyktighet.
5. Valg av to desisorer.
6. Godkjenning av innkalling.
7. Styrets årsberetning.
8. Regnskap med revisjonsberetning.
9. Ansvarsfrihet for styret.
10.Budsjett og kontingenter for neste kalenderår.
11.Innkomne forslag.
12.Valg av styre
a.    Leder
b.    Kasserer
c.    Turneringsleder
d.    Rekrutteringsleder
e.    Materialforvalter.
f.    Sekretær
13.Valg av revisorer.
Med hilsen
Jan S. Berglund
Styreleder

Tromsø Sjakklubb på Facebook