Årsmøte Tromsø Sjakklubb 16. april 2015

9. april 2015
By

Årsmøte Tromsø Sjakklubb 16.4.2015

Sted: Klubblokalene på Mack
Klokkeslett: 18:30
1.Godkjenning av dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Fastsettelse av stemmetall og beslutningsdyktighet
5. Valg av to desisorer
6. Godkjenning av innkalling
7. Styrets årsberetning
8. Regnskap med revisjonsberetning
9. Ansvarsfrihet for styret
10.Budsjett og kontingenter for neste
11.Innkomne forslag
12.Valg av styre
13.Valg av revisorer

For styret
Jan S. Berglund (leder)
Tlf: 99279489

 

Tromsø Sjakklubb på Facebook