Innkalling til årsmøte i Tromsø Sjakklubb

19. april 2017
By

Årsmøtet i Tromsø Sjakklubb vil bli avviklet 3. mai kl 18.30. Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte opp!

Sted: Sjakklubbens lokaler på Veitasenteret

Dagsorden:

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Fastsettelse av stemmetall og beslutningsdyktighet
 5. Valg av to desisorer
 6. Godkjenning av innkalling
 7. Styrets årsberetning
 8. Regnskap med revisjonsberetning
 9. Ansvarsfrihet for styret
 10. Budsjett og kontingenter for neste
 11. Innkomne forslag
 12. Valg av styre
 13. Valg av revisorer

Tromsø Sjakklubb på Facebook