Lørdagsintervjuet: Formannen ser tilbake

13. januar 2018
By

Jan S. Berglund er et usedvanlig dyktig organisasjonsmenneske
Foto: Anniken Vestby

 

I anledning 100-årsjubileet har jeg intervjuet Jan S. Berglund som har vært formann i rundt 22 av klubbens 32 siste år. Vi snakker litt om Tromsø Sjakklubbs historie og kommer inn på noen av de samme spørsmålene vår klubbhistoriker Audun svarte på – i Jubileumsintervjuet som du finner her. Hvis du vil ha et mer personlig intervju med Jan S. Berglund så ble han også intervjuet i mars 2017.

 

Du kom til byen i 1986 og ble raskt leder for Tromsø Sjakklubb. Om jeg har regnet rett har du sittet som leder for klubben i 22 av de 31 årene som har gått siden 86. Hva er tre viktigste erfaringene du sitter på i dag som du vil overlevere til vår neste leder når den tid kommer?

1. Interessen for sjakk svinger avhengig av ytre faktorer – forvent ikke bare gode tider.
2. Sjakkspillere generelt er mer enn gjennomsnittet uryddige, forvent å rydde mye.
3. Det er fint å være sammen med andre å bestemme ting. Lykke er å lykkes med noe.

Klubben har arrangert utrolig mye i din tid. Vi har hatt utallige NNM, Tromsøsjakk, lagsjakk, Arctic Chess Challenge, Landsturneringen, sjakk-OL og ikke minst klubbturneringer og bymesterskap opp ad stolper ned av vegger. Du liker å være sentral baki arrangementer – er stor aktivitet den viktigste nøkkelen bak din suksess og for suksessrollen din som langvarig klubbformann?

– Jeg tror hovedgrunnen til at jeg i så mange år har vært med i styre og stell (som man sier) er at jeg både liker å være der det skjer, og være der jeg allerede er. I en sjakklubb er det bare et sted der det skjer – og det er i styret. De andre skjer det med. 😊

– Et annet aspekt er at det store flertall av sjakkspillere egentlig bare ønsker å spille sjakk, og ikke ser ut til å være så interessert i organiseringen. Så hvis man ikke sier nei…

– Jeg er ellers ikke den typen som sier at forandring fryder. Slik er jeg nok en konservativ type, som oppfattes av de fleste som stabil, stødig og rolig. Min personlighet er at jeg har det best når dagene ikke forandrer seg for mye. Mandager er gode dager pleier jeg å si. Og ikke minst onsdager og torsdager!

– Tradisjoner er viktige, og det å kunne gjøre det samme år etter år gir trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Sånn er det kanskje med at man velger den som ikke sier nei år etter år…

– Jeg skal definitivt ikke ha all ære for den aktiviteten som vi i Tromsø Sjakklubb har generert i årene som har gått, det har vært lagarbeid. Jeg håper at jeg vil bli husket en gang når jeg blir virkelig gammel for at jeg var en lagspiller. Håper egentlig at dette er den største suksessfaktor.

 

Trond Romsdal er mannen bak TSKU – søsterorganisasjonen til TSK!
Foto: Anniken Vestby

Skolesjakk har en viktig rolle for klubblivet i Tromsø de siste 40 årene. Det startet vel med Ivbjørn Nimki i 1981, fortsatte med Tron Sørgaard, Trond Nerland for å nevne noen og fra 1998 har det vært stabil aktivitet – hovedsakelig ved leder, primusmotor og grunnlegger Trond Romsdal som har skapt en kontinuitet rundt aktiviteten i TSKU som vi drar frukter av i dag. Fortell litt om samarbeidet og symbiosen mellom TSK og TSKU?

– Først! Begge klubbene har den samme grunntanken – SJAKK ER GØY!

– And bye the way – artig med alle disse Trond’ene 🙂 Husker jeg ikke feil var det også en Sven innimellom som gjorde fine ting på dette feltet.

– Trond Romsdal startet definitivt den moderne og organiserte varianten av TSKU, der foreldrene til medlemmene ble de viktigste i organisasjonen. Disse engasjerte foreldrene har i de siste 20 årene vært en hjørnesten i Tromsø Sjakklubb. Når vi arrangerer store turneringer har vi mye mer muskler når vi samarbeider med TSKU.

– Det at man har en resurssterk ungdomssjakklubb betyr alt for at det skal komme nye medlemmer inn i klubben og dermed hindre at miljøet forgubbes og til slutt dør ut.

– I de siste årene har klubbene samarbeidet ennå tettere, og lever nå som likestilte søsken i sjakklokalene våre på Veitasentret. 4 dager i uka spilles det sjakk her på generell basis, og det er vel smått fantastisk. Vi drar fra litt ferietid og helligdager, og legger til litt helgearrangementer, og jeg kommer fram til at her spilles det sjakk 200 dager i året!

– TSK + TSKU = SANT!

Alle sjakklubber har en ildsjel og i de siste årene har Annikens stjerne virkelig skint over klubben vår. Fortell litt om alt det Anniken gjør og hvor viktig enkeltpersoner kan være – selv i felleskapet som TSK-skuta faktisk er?

– Anniken er definitivt selve stjerna i sjakklubben i dag – og har vært en fantastisk viktig person de siste 4 årene. Jeg sier bare – hun er for tiden sjakklubbens dronning!

– Hun er vår turneringsleder, og er omtrent alltid tilstede i sjakklubben, ikke bare torsdager, men mandager, tirsdager og onsdager sågar. Hun er sentral i helgeturneringer vi arrangerer, hun er med på å arrangere når folk skal reise på utenbysturneringer, hun følger opp nye medlemmer, hun er Norges beste sjakkfotograf, hun er snart toppdommer, og hun sitter sentralt i styret i begge sjakklubbene (TSK og TSKU).

– Ingen i klubben vil glemme alle hennes hatter når vi arrangerte NM 2016 på hennes arbeidsplass!

– Smil, humor og omsorg for alle preger hennes væremåte – og alle vi andre trives i hennes selskap. Bare det i seg selv – spre trivsel rundt seg … så flott!

– Ildsjeler betyr alt for alle klubber og foreninger – og Anniken står fram som en av de aller ypperste – selv om sjakkmiljøet i dag har flere andre enn noen gang. Som sagt – hun er likevel selve dronninga og ingen i klubben har vært viktigere enn nettopp henne de siste årene!

Anniken Vestby har betydd aller mest for sjakken i Tromsø de siste årene, ingen over – ingen ved siden av!
Foto: Annikens bildegalleri

 

Hvor mange formenn har klubben vår hatt siden tidenes morgen og hvor mange av dem har du hatt gleden av å møte personlig?

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har vært god til å ha oversikt over de virkelig gamle tider, men heldigvis har vår eminente historiker Audun gjort det mulig å finne fram til hva som har skjedd før i tiden. Han har nemlig laget en flott liste over alle som har bekledd vervet.

Totalt sett kan det se ut som det vært 32 formenn/ledere i de hundre årene.

Jeg kommer bare 50 år bakover i tid før jeg har null i «treffprosent». Jeg kan med sikkerhet si er at jeg har møtt alle unntatt en av som har vært formenn i klubben etter 1968. Den jeg ikke har truffet er Magnar Sigerset som var formann i 1976. [Red. Anm.: Dette trodde Jan S. helt til han leste Nord-Norsk sjakk fra 1979 som skrev om NNM i 1979 – der en ung Berglund møtte nettopp… Sigerset. Tallet på de ledere i TSK Jan S.  har møtt er dermed 18! Her er lista:]

• Frans Larsen 1968-72 og 1975
• Oddleif Aarø 1973
• Wiggo H. Eilertsen 1974 og 1982
• Magnar Sigerset 1976
• Magne Bergvoll 1977
• Ivbjørn Nimki 1978
• Kaare Nygaard 1979
• Arnold Andreassen 1980 og 1983
• Knut Ove Løken 1981
• Ronald M Grønnås 1984, 1985
• Øystein Fløtten 88
• Wiggo Finnset 89, 90 , 92
• Trond Walseth 93
• Trond Romsdal 98,99
• Olav Erikstad 2000
• Pål Røyset 2001
• Ivan Nygreen 2002
• Frank Remman 2005

Hva er den beste opplevelsen du har hatt som leder for Tromsø Sjakklubb?

– Tror jeg må dra fram opplevelsene i ACC-tiden. Det var stort å møte så mange flotte mennesker som alle hyllet Tromsø som et av verdens vakreste sted og klubben vår for arrangementet. Ikke minst elsket de det «smågeniale» konseptet vårt med å lage sidearrangementer slik at de som kom fikk oppleve noe annet enn turneringslokalene.

– Spesielt føler jeg ennå en stolthet over at jeg kunne koble Nordgården og familien min på arrangementene gjennom festene her ute på gårdene, og dermed inkludere dem i min glede over sjakken.

– Jeg tenker at Grillfesten 2010 med over 30 tittelholdere i drivhuset her utenfor er et av høydepunktene for meg.

 

Grillfestene på Nordgården var svært sosiale og veldig hyggelige
Foto: Sven Wisløff Nilssen

Hva er det viktigste du har vært med på å oppnå i din fartstid i klubben rent sportslig?

– Tror jeg personlig hadde min beste tid når det gjelder det sportslige rundt 87-92. Hadde god tid til å trene sjakk og fikk mye analysetrening gjennom å spille postsjakk. Vant i den tiden et flott parti mot GM Berge Østenstad og spilte også en remis i overkant mot GM Simen Agdestein. Mange andre fine plasseringer i turneringer var det også på den tiden.

Samme spørsmål – men nå rent arrangørmessig?

• ACC-tiden 2006-2010
• Samarbeidet med World Cup 2013
• Samarbeidet med OL 2014
• Tromsøs garanti for at NNM alltid skal arrangeres (gitt i 1998)

Være landsdelens storebror, både tallmessig og styrkemessig

Vi kommer ikke unna økonomi og lokale. Hvordan er klubbens økonomi og kan vi se frem til mange nye år på Veitasenteret der jeg vet mange trives godt?

– Klubben har aldri hatt mer økonomiske muskler enn nettopp nå, og vi håper at samarbeidet med Veitasentret kan vare i mange år framover. Lokalene er perfekte for oss, sentrale og ikke minst egnet for sjakkspilling! Foreløpig har vi kontrakt ut 2018, og tar sikte på flere år om ikke noe uventet skjer i bygget.

Hva er den viktigste oppgaven sjakklubben har hatt ovenfor Tromsø som by?

• Tilby sunn og god fritidsaktivitet for barn og unge
•  Arrangere turneringer der tusenvis av spillere har kommet til byen og lagt igjen penger

Hva er de beste sportslige prestasjonene som er gjort av et TSK-medlem – din topp-5 liste?

– Vet ikke om jeg tør å begi meg utpå dette, det er en stor fare for at jeg ikke kommer på noe i farta som burde vært med – men fra en skrantende hukommelse drar jeg fram:

• Benjamin Arvola blir Internasjonal Mester
• Sven Wisløff Nilssen blir Norgesmester i Postsjakk
• Trond Romsdal blir IM i Postsjakk
• Tor Fredrik Kaasens fenomenale fremgang og IM-napp
• Edit og Monika blir landslagspillere

Benjamin Arvola innehar tidenes Tromsøprestasjon med sin IM-tittel!
Foto: Anniken Vestby

Har du en visjon for klubbens neste 20 år sett i lys av de siste 30 årene der du har vært med?

– Bredde!! Jeg har alltid vært en tilhenger av at sjakkmiljøet – det er de som spiller sjakk i klubben eller er synlig på andre måter. Så jeg håper at vi får ennå mer fart på rekruttering av sjakkspillere i alle aldre – det er gjennom breddesatsingen at talentene vil dukke opp. Og siden Tromsø har en unik sjakkskole har vi et system for å ivareta nye sjakkspillere på den aller beste måten.

Tromsø Sjakklubb på Facebook