Tromsø Sjakklubb har årsmøte 1. mars

27. februar 2012
By

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE OG LYNSJAKK

Torsdag 1. mars holder vi årsmøte i TSK etterfulgt av lynsjakk.
Årsmøtet starter kl. 19 og ventes å vare en times tid.
Sakslisten i henhold til Tromsø sjakklubbs lover er:

1. Godkjenning av dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent.
4. Fastsettelse av stemmetall og beslutningsdyktighet.
5. Valg av to desisorer.
6. Godkjenning av innkalling.
7. Styrets årsberetning.
8. Regnskap med revisjonsberetning.
9. Komiteenes årsberetninger (økonomi-, turnerings-, rekrutterings-, miljø/ordens- og aviskomite).
10. Ansvarsfrihet for styret.
11. Fastsettelse av budsjett og kontingenter for neste kalenderår.
12. Innkomne forslag.
13. Valg av leder.
14. Valg av kasserer, turneringsleder, rekrutteringsleder og materialforvalter.
15. Valg av komiteer i henhold til §6.
16. Valg av revisorer.

Punkt 9 og 15 er uaktuelle da klubben har gått bort fra å ha komiteer. (Styret)

Tromsø Sjakklubb på Facebook