Bulletiner

Her vil vi publisere digitaliserte bulletiner og program knyttet til sjakkturneringer. Først og fremst konsentrerer vi oss om å legge ut publikasjoner laget av Tromsø Sjakklubb, men også andre nord-norske program og bulletiner kan dukke opp her.


Tromsøsjakken

Tromsøsjakken 1981 – bulletin

Tromsøsjakken 1981/82 – program

Tromsøsjakken 1981/82 – bulletin

Tromsøsjakken 1984 – program

Tromsø Grand Prix 1987 – program

Tromsø Grand Prix 1988 – program

Tromsøsjakken 1992 – bulletin

Tromsøsjakken 1993 – program

 


NNM

NNM 1976, Tromsø  – program

NNM 1982, Tromsø – program

NNM 1983, Alta – program

NNM 1984, Bodø – program

NNM 1988, Narvik – program

NNM 1989, Tromsø – program

NNM 1990, Vadsø – program

NNM 1993, Alta – program

NNM 1998, Tromsø – program

NNM 1999, Tromsø – program

NNM 2002, Tromsø – program

 


NNM for lag

NNM for lag 1990 – program

NNM for lag 1991 – program

 


Midnight Sun Chess Challenge

Midnight Sun Chess Challenge 2006 – program

 


Kalotturneringen

Kalotturneringen 1979 – program

Kalotturneringen 1982 – program

 


Harstad Grand Prix

Harstad Grand Prix 1985 – program

Harstad Grand Prix 1987 – program

Tromsø Sjakklubb på Facebook