Innkalling til årsmøte i TSKU.

26. januar 2013
By

Innkalling til årsmøte i Tromsø Sjakklubbs Ungdom (TSKU)
Tromsø sjakklubbs ungdom avholder årsmøte mandag 25.februar 2013 kl. 18.30 i sjakklubbens lokaler i Mack-kantina, gamle hovedinngang til Macks administrasjon.
Alle medlemmer over 10 år, foreldre og andre interesserte, er velkommen på årsmøtet.

Disse har stemmerett ved årsmøtet:
a) Medlemmer som fyller 10 år eller mer i 2012
b) En av foreldrene til et medlem under 25 år

Saker:

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Fastsettelse av stemmetall og beslutningsdyktighet
 5. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 6. Godkjenning av innkallingen
 7. Styrets årsberetning for 2012
 8. Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning
 9. Ansvarsfrihet for styret
 10. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag
 11. Fastsettelse av dugnadsplikt
 12. Innkomne forslag
 13. Valg av leder, nestleder og økonomiansvarlig.
 14. Valg av det øvrige styret
 15. Valg av revisor

Det er ikke anledning til å melde saker til eventuelt på årsmøtet. Innkomne saker skal være hos styret i TSKU innen fredag 8.februar 2013. Endelig saksliste samt årsberetning vil sendes ut umiddelbart etter dette, og innen onsdag 13.februar 2013.

Vel møtt!
Hilsen styret i TSKU.

Tags:

Tromsø Sjakklubb på Facebook