Regnskapet for 2013 er godkjent av revisor.

24. februar 2013
By
Se vedlagte fil.

Tags:

Tromsø Sjakklubb på Facebook