Trollmannssjakk

6. mars 2015
By

Moderne Benoni er ei åpning som gir ubalanserte stillinger. Etter åpningstrekkene 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 har ei stilling oppstått hvor hvit har en ekstra sentrumsbonde, mens sort har en bondemajoritet på dronningfløyen. Dette gir hvit angrepssjanser i sentrum og på kongefløyen, mens sort har muligheter for motangrep på dronningfløyen. Hvits fortrekksfordel er som alltid en viktig del av åpningsspillet, og i Moderne Benoni kan dette gi hvit muligheter for et tidlig og farlig initiativ, for eksempel ved at hvit spiller et tidlig e4-e5-brudd eller angriper sorts bondesvakhet på d6. Imidlertid så viser mange partier at det er det motsatte som skjer. Mens hvit bruker trekk på å bygge opp et angrep på dronningfløyen, så kan sort til gjengjeld finne uante ressurser på kongefløyen og gå etter hvits konge.

Den åttende verdensmester Mikhail Tal var kanskje den første spilleren i verden som forsto denne åpningen ordentlig. Hans partier demonstrerte hvilke ressurser sort rår over i Moderne Benoni. Dette var selvsagt ikke tilfeldig, og forteller oss at for å forstå potensialet i ei åpning som Moderne Benoni så kreves ei uredd innstilling, kreativitet, taktisk blikk og en søken etter aktive muligheter. Alt dette kan vi finne hos Mikhail Tal når hans sjakk var som best! Vi skal til Moskva, og vi skal tilbake til året 1957 hvor Tal gikk til topps i det 24. sovjetiske mesterskapet:

Tromsø Sjakklubb på Facebook