Sjakkmagasiner

Her finner du digitaliserte versjoner av sjakkmagasiner fra Tromsø og Nord-Norge.

nordnorsksjakk
65
Sjakklefsa

Bulletiner og programmer

Bladene er skannet til PDF-format. Du trenger Acrobat Reader eller et tilsvarende program for å lese filene.

Det er noe varierende kvalitet på skanningen. Dette skyldes først og fremst manglende tilgang til godt utstyr at digitaliseringsjobben startet. Alt skal være godt lesbart, men det er en ambisjon å med tiden få byttet ut noen av de tidligere pdf-filene med skanninger av høyere kvalitet.

Det er mange sider som er skannet, og det er sannsynlig at det har sneket seg inn feil her og der. Hvis du finner at sider mangler, er i feil rekkefølge eller andre feil så gi gjerne beskjed på epost.

Tromsø Sjakklubb på Facebook