TSKU Nyhetsbrev februar 2011.

29. januar 2011
By

TSKU
informerer

februar
2011

til
medlemmene av Tromsø Sjakklubbs Ungdom på begynnelsen av hver måned

Medlemskontingenten
2011

De
som går på TSKUs sjakkurs våren 2011, betaler 400 kroner til TSKUs
konto 4750 12 20120 (søskenmoderasjon: 100 kr.) Kontingenten
omfatter kurs og medlemskap i TSKU og Ungdommens Sjakkforbund. De som
ikke går på kurs, men vil være medlem (også mulig for foreldre)
betaler kr. 100 til samme konto.

Hvis
du vil melde deg ut, gi beskjed til tsku@tromsosjakk.no
eller til Ann Karin på telefon 91593616.

Barneklubbkveld
torsdag 3. februar kl. 18.00:

Trond
Romsdal gir oss en innføring i rating-systemet. Hvordan blir
ratingen fastsatt, og hvordan kan du beregne hva du selv har i
rating? For de yngste barna blir det også vanlig sjakkspilling.

Årsmøte
i TSKU

Det
innkalles med dette til årsmøte i Tromsø Sjakklubbs Ungdom tirsdag
15. februar 2011 i sjakklubbens lokaler i Domus-bygget, Stortorget.
Saker:

 1. Godkjenning
  av dagsorden

 2. Valg
  av møteleder

 3. Valg
  av referent

 4. Fastsettelse
  av stemmetall og beslutningsdyktighet

 5. Valg
  av to medlemmer til å underskrive protokollen

 6. Godkjenning
  av innkallingen

 7. Styrets
  årsberetning

 8. Godkjenning
  av regnskap med revisjonsberetning

 9. Ansvarsfrihet
  for styret

 10. Fastsettelse
  av kontingent og godkjenning av budsjettforslag

 11. Innkomne
  forslag

 12. Valg
  av leder

 13. Valg
  av det øvrige styret

 14. Valg
  av revisor

 15. Eventuelt

Innkomne
forslag må være styret i hende innen 1. februar (til
tsku@tromsosjakk.no).
Sakspapirer blir sendt ut til medlemmene senest 8. februar. Forslag
til styrets sammensetning rettes til valgkomiteen v/ Hans-Henry
Jacobsen (hans-henry.jacobsen@uti.no)
og Øyvind Pedersen (oyvind@pedersen.name).

Snart
jente-NM!

Vi
forventer 50-60 deltakere til NM i sjakk for jenter, som skal foregå
på Fagereng skole i Tromsø 11.-13. februar. Dette vil bli et
uforglemmelig arrangement for alle sjakkspillende jenter i Tromsø.
Meld deg på snarest ved å gå inn på www.tsku.no,
klikk på ”Jente-NM” og videre på ”påmelding i
turneringsservice”. Følg anvisningene, og så er du påmeldt!

Dette
blir også spennende å se på for alle gutter! Foreldre oppfordres
til å melde seg til dugnad på tsku@tromsosjakk.no.
Hjelp oss med å skaffe sponsorer! Gå innom bedrifter og ta med
arket som ligger i vedlegget!

Spilleprogram:

FREDAG
11. 2.:

              
LØRDAG
12. 2.

         
SØNDAG
13.2.

16.00-17.00
Registrering     9.00-12.00 runde 2       
 9.00-12.00 runde 5

18.00
Åpning                    
    12.30-15.30 runde 3       12.30-15.30
runde 6

18.15-21.15
runde 1             16.30-19.30
runde 4        15.45
premieutdeling

Det
blir matservering (også varmmat) på skolen under hele mesterskapet.
Detaljert informasjon om jente-NM finnes på www.tsku.no.

SIDEN
SIST:

Simultansjakk
med Ellisiv Reppen

I
forbindelse med prosjektet Sjakk3ern hadde Tromsø Sjakklubbs Ungdom
i januar besøk av Ellisiv Reppen og Vibeke Egeland Grønn fra
Ungdommens Sjakkforbund. Det ble organisert spontan simultansjakk med
Ellisiv, som er på Norges OL-lag og en av Norges aller beste
kvinnesjakkspillere. 8 barn fra TSKU, flest jenter, stilte opp på
kort varsel.
(Foto:
Beate Forså)

Tromsø
Sjakklubbs Ungdom

Tags:

Tromsø Sjakklubb på Facebook